Osmanlıda Değişim ve Anayasal Rejim Sorunu Seçme Eserleri II - İlber Ortaylı

Save $8.15
filler

Price:
Sale price$11.75 Regular price$19.90

Description


Osmanlı İmparatorluğu 'nün son yüzyılı reformlar dönemidir. Bu reformların temel amacı, çokça belirtildiği gibi ordunun modernleştirilmesi olabilir ama 19. yüzyılın devlet adamı malî, adlî ve idarî alanda da bir bütün olarak modernleşmenin gereğini anlamıştı. 19. yüzyılın reformcuları Osmanlı tebaasının can ve mal güvenliği içinde, kanun ve nizam egemenliği altında yaşamasını istiyorlardı. Bir toplumda değişme başladığında bu değişim, Öngörülen alanlar kadar, öngörülmeyen alanlara da sıçrar. Bu nedenle Avrupa uygarlığı orduda, maliyede, yönetimde olduğu gibi kültürde, edebiyatta, günlük yaşamda da Osmanlı toplumu için model oldu. Tanzimat dönemi, Osmanlı toplumunda yeni bir insan tipinin ortaya çıktığı devirdir.
Prof. Dr. llber Ortaylı, değişimin kurumlara, şehirleşmeye, kültüre, aileye, günlükyaşama etkilerini, modernleşme sürecinin Osmanlı
toplumundaki farklı yansımalarını işlediği Osmanlı'da Değişim ve Anayasal Hejim Sorunu adlı bu eserinin son bölümünde ise,
II. Abdülhamid devrinde Kanun-ı EsasTnin ilânı ve ilk Osmanlı
parlamentosunun açılmasıyla başlayan "anayasal rejim" sürecini
farklı yönleri ve arka planıyla birlikte ele alıyor.


İnce Kapak:

Sayfa Sayısı: 226

Baskı Yılı: 2015


e-Kitap:

Sayfa Sayısı: 269

Baskı Yılı: 2008


Dili: Türkçe
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

 

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed